UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Робота конференції буде проходити за напрямами:

1) хімія координаційних сполук та біонеорганічна хімія

2) хімія твердого тіла

3) фізико-неорганічна та нанохімія

4) сучасні енергоекологічні технології