UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Реєстраційна картка учасника
XX Української конференції з неорганічної хімії
за участю закордонних учених

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Місце роботи (повна назва установи та підрозділу з вказанням повної адреси установи)

Науковий ступінь, вчене звання

Контактний телефон

E-mail:

Форма участі у конференції (усна доповідь, стендова доповідь, заочна участь)

Обрана секція (перелік секцій)

Файл-шаблон реєстраційної картки можна завантажити за посиланням