UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Програма

XX Української конференції з неорганічної хімії
за участю закордонних учених

до 100- річчя заснування Національної академії наук України

Шановні колеги - автори стендових доповідей!
Звертаємо увагу на те, що стенди повинні мати формат А1.
Орієнтація листа повинна бути книжкова (вертикальна)

Завантажити pdf-файл із програмою можна за посиланням

Перелік стендових доповідей розташований за посиланням

Перелік тез доповідей для заочної участі розташований за посиланням

17 вересня (понеділок)

9-00 – 17-00

Реєстрація учасників конференції

фойє ДВНЗ УДХТУ

16-00

Засідання оргкомітету

ауд. 132

18 вересня (вівторок)

8-00 – 11-00

Реєстрація учасників конференції

фойє ДВНЗ УДХТУ

9-00 – 9-15

Урочисте відкриття конференції - ректор ДВНЗ УДХТУ, проф. Півоваров О.А.

ауд.236

9-15 – 9-30

Вступне слово чл.-кор. НАН України, проф. Пехньо В.І.

 

9-30 – 11-30

Пленарна сесія (доповіді) :

ауд.236

9-30 – 10-00

Максін В.І., Кириллов С.О., Перепелиця О.П. «А.М. Голуб та становлення і продовження розвитку неорганічної хімії в Україні» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ)

ауд.236

10-00 – 10-30

Білоус А.Г., Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Федорчук О.П. «Синтез, властивості та застосування феромагнітних наноматеріалів» (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м. Київ)

ауд.236

10-30 – 11-00

Стрижак П.Є. «Новітні неорганічні матеріали для каталізу» (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, м.Київ)

ауд.236

11-00 – 11-30

Стародуб В.А., Стародуб Т.Н. «Анион-радикальные соли TCNQ с катионами на основе комплексов переходных металлов» (Університет Яна Кохановського, м. Кельце, Польща)

ауд.236

11-4012-20

Кава-брейк

фойє біля актової зали (5 поверх)

12-30 – 14-00

Робота секцій

 

14-00 – 15-00

Обід

 

15-00 – 17-20

Робота секцій

 

17-20 18-00

Кава-брейк

фойє біля актової зали (5 поверх)

19 вересня (середа)

9-00 – 11-00

Робота секцій

 

11-0011-40

Кава-брейк

фойє біля актової зали (5 поверх)

11-40 – 13-00

Стендова сесія

фойє біля актової зали (5 поверх)

13-00 – 14-00

Обід

 

14-00 - 15-20

Робота секцій

 

15-30 - 17-30

Екскурсія

 

18-00

Вечірнє засідання

 

20 вересня (четвер)

9-00 - 11-00

Урочисте закриття конференції

ауд. 220

11-00

Екскурсія

 

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція 1. Хімія координаційних сполук та біонеорганічна хімія

(аудиторія 220)

18 вересня (вівторок)

12-30 – 12-55

Fritsky I.O., Pogrebetsky J.L., Kalibabchuk V.A., Gumienna-Kontecka E. Stabilization of high-valent iron and manganese in macrobicyclic compounds. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

12-55 – 13-20

Голіченко О.А., Штеменко О.В. Кластерні сполуки ренію як біологічно активні речовини. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

13-20 – 13-55

Калугин О.Н., Новиков Д.О., Агеенко В.Н. Конкуренция комплексообразования, ионной ассоциации и сольватации в ацетонитрильных растворах двухзарядных катионов с 3-гидроксифлавоном. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

14-00 – 15-00

Обід

 

15-00 – 15-20

Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І. Комплекси K2PdCl4, цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами. склад, будова та біологічна активність. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

15-20 – 15-40

Хома Р.Є. Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції SO2 водними розчинами N-вмісних органічних сполук. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України, м.Одеса)

 

15-40 – 16-00

Гельмбольдт В.О., Анисимов В.Ю., Шишкин И.О., Левицкий А.П., Фонарь М.С., Кравцов В.Х. Аммониевые гексафторосиликаты как потенциальные антикариесные агенты. (Одеський національний медичний університет)

 

16-00 – 16-20

Марцинко О.Е., Сейфулліна І.Й., Чебаненко О.А., Шишкіна С.В., Дьяконенко В.В. Особливості модифікації різнометальних гідроксикарбоксилатогерманатів гетероароматичними амінами. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

 

16-20 – 16-40

Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Аналіз кристалічної будови лантанід(ІІІ)-вмісних гетерополісполук з аніоном [Ln(W5O18)2]9–. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м.Вінниця)

 

16-40 – 17-00

Барахтій Д.Д., Шова С., Ротару А., Калібабчук В.О., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Каркасні гетероціанометалічні комплекси зі спіновим переходом. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

17-20 18-00

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

.

19 вересня (середа)

9-00 – 9-20

Орисик С.І., Пехньо В.І. Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з функціонально заміщеними тіосечовинами. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

9-20 – 9-40

Shtemenko N.I., Shtemenko A.V. Bioinorganic chemistry of the rhenium–rhenium quadruple bond. (Національний технічний університет "Дніпровська Політехніка", м.Дніпро)

 

9-40 – 10-00

Бережницька О.С., Трунова О.К. Мономерні та металополімерні комплекси лантанідів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

10-00 – 10-20

Сливка Ю.І., Гордійчук О.Р., Миськів М.Г. Особливості синтезу і будови π,σ-координаційних сполук купруму(І) з алільними похідними азолів. (Львівський національний університет ім. Івана Франка)

 

10-20 - 10-40

Gorobets M.I., Kirillov S.A. Set theory algorithms for determining speciation in electrolyte solutions. (Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України, м.Київ)

 

10-40 – 11-00

Боровик П.В. Репіч Г.Г., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Гарманчук Л.В., Білюк А.А., Негеля А.О., Пальчиковська Л.Г., Русанов Е.Б., Вовк М.В., Пехньо В.І. Спектральні характеристики та біологічна активність нових π-комплексів Pd(II), Pt(II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

11-0011-40

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

 

11-40 – 13-00

Стендова сесія (фойє біля актової зали - 5 поверх)

 

13-00 – 14-00

Обід

 

14-00 – 14-20

Семенишин Н.Н., Русакова М.Ю., Русакова Н.В. Стабильные нитро- и амино-А2В-корролы: комплексообразование с лантанидами и свойства. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м.Одеса)

 

14-20 – 14-40

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Ващенко А.В., Бібік Ю.С., Лампека Р.Д. 3,5-дизаміщені 1,2,4-триазоли в реакціях комплексоутворення з ураніл-іоном. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

14-40 – 15-00

Захарченко Б.В., Іванова Г.В., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Старова В.С., Лампека Р.Д. Нові комплекси паладію(II) із похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

15-00 - 15-20

Гіюк В.М., Голуб О.А., Шова С., Ротару А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом. (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

 

Секція 3. Фізико-неорганічна та нанохімія

(аудиторія 236)

18 вересня (вівторок)

12-30 – 12-55

Mchedlov-Petrossyan N.O. Nanocarbon structures in liquid phase: state and regularities of coagulation in water and organic solvents. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

12-55 – 13-15

Голуб О.А. Неорганічні нанобіотехнології і прицільні ліки. (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

13-15 – 13- 35

Розанцев Г.М., Радіо С.В., Пойманова О. Ю. Особливості поведінки ізополівольфрамат-аніонів в підкислених водно-диметилсульфоксидних розчинах, синтез дека вольфраматів. (Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м.Вінниця)

13-35 – 13-55

Сліпкань А.В., Китова Д.Є., Штеменко О.В. Дослідження процесу інтеркаляції та швидкості вивільнення комплексних сполук диренію(ІІІ) з шаруватих наночасток цирконій гідро фосфату. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

14-00 – 15-00

Обід

15-00 – 15-20

Михалёва Е.А., Павлищук В.В. Влияние строения комплексов лантаноидов и композитов на их основе на люминесцентные характеристики этих систем. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, м.Київ)

15-20 – 15-40

Kovalenko V., Kotok V., Sykchin A., Schegolkov A., Burkov A., Anachenko B., Baskevich A., Henn F., Mehdi A., Deabate S., Bantigneis J.-L. Ni(OH)2 obtaining by high-temperature two-step synthesis with the nanocarbon as a promoter. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

15-40 – 16-00

Ракитская Т.Л., Киосе Т.А., Раскола Л.А., Джига А.М. Влияние фазового состава природных сорбентов на каталитическую активность металлокомплексных катализаторов окисления СО и SO2 кислородом воздуха. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)

16-00 – 16-20

Бібік Ю.С., Ротару А., Сальмон Л., Мольнар Г., Буссексу А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Нанооб’єкти і композити із високотемпературним спіновим переходом. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

16-20 – 16-40

Верещак В.Г., Сорочкіна К.О., Валеев Д.В. Метансульфонати як перспективні органічні сполуки для одержання функціональних оксидних порошкових наноматеріалів. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

16-40 – 17-00

Іваненко О.П., Омельчук А.О. Властивості фторцирконатного скла ZBNL в якому фториди барію (лантану) частково або повністю заміщено дифторидами лантаноїдів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

17-00 – 17-20

Kyrychenko A.V., Blazhynska M.M., Slavgorodska M.V., Kalugin O.N. Atomistic simulations of polymer-protected silver nanoparticles. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

17-20 18-00

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

.

19 вересня (середа)

9-00 – 9-20

Огенко В.М. Cучасні тенденції та перспективи наукових досліджень в області фізико-неорганічної хімії вуглецевих наноматеріалів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

9-20 – 9-40

Кучерів О.І., Олійник В.В., Ротару А., Загородній В.В., Лаунець В.Л., Фрицький І.О., Гуральський І.О. Матеріали з фазовим переходом для перемикання мікрохвильового випромінення.(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

9-40 – 10-00

Dzyazko Yu.S., Ponomaryova L.M., Perlova O.V., Volfkovich Yu.M., Zmievskii Yu.G. Purposeful formation of inorganic particles in ion exchange and inert polymers. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

10-00 – 10-20

Коровин В.Ю., Погорелов Ю.Н., Зонтов А.В., Зонтова Л.В. Равновесие и кинетика сорбции рения из сернокислых растворов анионитом АМР. (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. м.Дніпро)

10-20 - 10-40

Батрак А.С., Калугин О.Н. Электропроводность и межчастичные взаимодействия в бинарных системах на основе [bmim]BF4 в диметилсульфоксиде. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

10-40 – 11-00

Смола С.С., Фадєєв Є.М., Русакова Н.В. Органо-неорганічні матеріали на основі SiO2 та SiO2/TiO2, доповані хелатами лантанідів: синтез та спектрально-люмінесцентні властивості. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м.Одеса)

11-0011-40

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

.

11-40 – 13-00

Стендова сесія (фойє біля актової зали - 5 поверх)

 

13-00 – 14-00

Обід

 

14-00 – 14-20

Колбасов Г.Я. Функціональні наноматеріали для альтернативної енергетики, сенсорних та електрохромних систем. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

14-20 – 14-40

Korsun O.M., Alves W.A., Kalugin O.N. Gallium chloride solvatocomplexes in formamide: ab initio MD and quantum chemistry study. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

Секція 2. Хімія твердого тіла + Секція 4. Сучасні енергоекологічні технології (аудиторія 132)

18 вересня (вівторок)

12-30 – 12-50

Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Миронов А.М. Перспективи вирішення енергоекологічних проблем в галузі піролізу деревної сировини. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут")

 

12-50 – 13-20

Jianguo Tang Nano-structures and photo-/electro- properties of nanometal and lanthanide hybrid materials. (Інститут гібридних матеріалів, Циндао, провінція Шандунь, КНР)

 

13-20 – 13-50

Зінченко В.Ф., Соболь В.П., Магунов І.Р., Мозгова О.В. Монооксид германію – перспективний матеріал інтерференційної оптики ІЧ діапазону спектру. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса)

 

14-00 – 15-00

Обід

 

15-00 – 15-20

Коваленко І.Л. Збільшення повноти реалізації вибухового перетворення нітратних енергоконденсованих систем. (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

15-20 – 15-40

Чергинець В.Л., Гриппа О.Ю., Реброва Н.В., Горбачова Т.Є. Сцинтиляційні матеріали на основі мішаних хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм(ІІ): одержання і функціональні властивості. (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м.Харків)

 

15-40 – 16-00

Кравченко А.В., Чудак Д.М., Стародуб В.А. Электросинтез проводящих катион – радикальных солей (КРС) производных фульвалена со сложными металлоанионами. (Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

16-00 – 16-20

Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Білоус А.Г. Синтез та властивості феромагнітних наночасток і core/shell сполук на їх основі. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

16-20 – 16-40

Товт В.О., Барчій І.Є., Федорчук А.О., П’ясецкі М. Система Tl2Se–In2Se3–“P2Se4”: фазоутворення, структура, властивості проміжних фаз. (Ужгородський національний університет)

 

16-40 – 17-00

Коровин В.Ю., Валяев А.М., Зонтов А.В., Зонтова Л.В., Пильчик В.В., Письменный Б.В. Сорбционно-десорбционные характеристики анионита АМ-п-2 при извлечении урана из растворов кучного выщелачивания. (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. м.Дніпро)

 

17-20 18-00

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

.

19 вересня (середа)

9-00 – 9-20

Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Пономаренко Г.В. Метод розрахунків термокаталітичних газоочисних нейтралізаторів. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут")

 

9-20 – 9-40

Неділько С.А., Дзязько О.Г., Войтенко Т.А., Фесич І.В., Зеленько М.А., Наумова Д.Д., Пилипенко А.О. Купрумвмісні ВТНП композиції. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

9-40 – 10-00

Шлапа Ю.Ю., Сіпосова К., Мусатов А., Гунтосова В., Лєнкавська Л., Солопан С.А., Білоус А.Г. Синтез наночастинок CeO2 з обернених мікроемульсій та дослідження їх біологічної активності. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, м.Київ)

 

10-00 – 10-20

Ізюмський М.С., Мельник С.Г., Штеменко О.В. Радикальний механізм терморозкладу транс-тетрахлоро-ди-μ-пропіонату диренію(ІІІ). (ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро)

 

11-0011-40

Кава-брейк (фойє біля актової зали - 5 поверх)

.

11-40 – 13-00

Стендова сесія (фойє біля актової зали - 5 поверх)

 

13-00 – 14-00

Обід