UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Правила оформлення тез доповідей

НАЗВА ДОПОВIДI
Автор А.Б., Автор В.Г.
Повна назва установи, місто, країна
e-mail
чистий рядок
Текст (з абзацу)

Обсяг тез 1 сторінка (формат сторінки А4). Приймаються файли ТІЛЬКИ у форматі «Документ WORD 97-2003» з розширенням «doc». Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт (включаючи рисунки), міжрядковий інтервал – одинарний; поля: зверху, знизу, зліва та справа – по 2,5 см. Назва доповіді друкується прописними напівжирними літерами по середині рядка; нижче – прізвища та ініціали авторів. Прізвище доповідача підкреслюється. Повна назва організації, місто, де вона розташовується та країна (курсивом), e-mail.

Будь-які рисунки та формули мають бути вставлені лише із файлів jpg або tiff (не можна ставити рисунки «поверх тексту»), повинні бути чорно-білими та мати чітке зображення.

Назва файлу тез доповідей складається із прізвища автора-доповідача латинськими літерами і порядкового номера тез, наприклад: Petrov1.doc; Petrov2.doc.

Назва файлу заявки (реєстраційної картки): Petrov-РК.doc.


Файл тез доповідей разом із реєстраційною карткою надсилаються до 15.05.18 на e-mail орг.комітету: ucic2018dnipro@gmail.com

Файл-шаблон тез доповідей можна завантажити за посиланням