UCIC

17-20 вересня 2018
Дніпро, Україна

Ювілейна XX конференція з неорганічної хімії
за участю закордонних учених
до 100-річчя заснування Національної академії наук України

Сучасна неорганічна хімія є основною складовою частиною хімічної науки з вагомим капіталом накопичених фундаментальних знань та прикладних результатів, багато з яких використовуються в промисловій індустрії, сільському господарстві, медицині та інших сферах діяльності людини. Форуми з неорганічної хімії (конференції, сесії, наради) стали традиційною трибуною для виступів маститих учених і талановитої молоді, де обговорюються нові результати і ведуться дискусії.XX Українська конференція з неорганічної хімії (за участю закордонних учених), проведення якої заплановано на вересень 2018 року, присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук України. Захід спрямовано на поглиблення співробітництва між фахівцями в галузі неорганічної хімії, обмін досвідом, обговорення нових досягнень та актуальних проблем, окреслення сучасних тенденцій та формулювання перспективних напрямів подальшого розвитку неорганічної хімії в Україні у ХХІ столітті, а також на підвищення зацікавленості студентів, аспірантів і молодих науковців до цієї галузі.